PersonilizedMemorial.com
about Memorial Candles Photo Album Memorial Tributes and Poems Timeline Audio & Video legacy edit site
PersonilizedMemorial.com
First Name
home
Features
Create Site
Forums
Testimonials
FAQs
Resources
About Us
Contact Us
PicturesOnGold.com
Note:
Due excessive spamming all Memorial Tributes and Candles Must be approved by Site Creator/Owner.
Add Memorial tribute or Poem
We'll always remember / Heghine(daughter)

We'll always remember
that special smile,
that caring heart,
that warm embrace,
you always gave us.
... You being there
for Mom and us
through good and bad times,
no matter what.
We'll always remember
you Dad because
they'll never be another one
to replace you in our hearts,
and the love we will always
have for you...

 
 
                
Õ€Õ¡ÕµÖ€Õ«Õ¯Õ«Õ½ ÕºÕ¡ÕµÕ®Õ¡Õ¼ / Õ€ÔµÕ‚Ô»Õ†Ôµ(daughther)
        ÕŠÕ¡Õº Õ»Õ¡Õ¶ Õ¨Õ¶Õ¤Õ¡Õ´Õ¥Õ¶Õ¨ Õ´Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ« Õ¡Õ´Õ«Õ½ Õ§Ö€,  Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡Õ´Õ¥Ö€Õ«Õ¯Õ¡ÕµÕ« քաղաքացի Õ¤Õ¡Ö€Õ±Õ¡Ö€
 
Õ½ÕºÕ¡Õ½Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ 3 Õ¿Õ¡Ö€Õ«,  Õ¸Ö€Õ¸Õ¾Õ°Õ¥Õ¿Ö‡" Ö…Ö€Õ¥Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ¨"ÖƒÕ¸Õ­Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§Õ«Õ¶Ö‰"Ô´Õ¡Õ¼Õ¶ Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Ö…Õ¿Õ¡Ö€Õ« հացը
 
և դժվար է բարձրանալ և իջնել օտարի սանդուղքներով": ԵՒ չհասցրիր վայելել: Դու
 
անխոս հեռացար կյանքից, մի ակնթարթում դարձար վիշտ ու արցունք: Ինչպես
 
խաղաղ ապրել էիր, այնպես էլ անխոս հրաժեշտ տվեցիր այս աշխարհին: Խորին
 
հարգանք և խունկ քո անմոռաց հիշատակին: Թող քո հոգին երկնային լույսերով
 
Õ¸Õ²Õ¸Õ²Õ¾Õ¡Õ® Õ´Õ¶Õ¡ Õ°Õ¡Õ¾Õ«Õ¿ÕµÕ¡Õ¶, Õ½Õ«Ö€Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕµÖ€Õ«Õ¯:
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 website created by
Heghine Gegine Matevosyan
10-16-2007

Click here to contact Heghine Gegine


Memorial Candles
Light a Candle
Karlen Matevosyan

Your Name

up to characters
Tell friends
enter e-mails:
Join Mailing List
add your e-mail to mailing list to get website update notifications
 
 
You are visitor number:
8068

Sponsored By
GEGINE MATEVOSYAN


Home Search Memorials Create a Memorial Website Forums
Frequently Asked Questions About Us Contact Us Terms of Service Privacy Policy
Personalized Memorial © 2020 - All Rights Reserved